Storno podmínky

aktualizace 28. 7. 2019

 

Zaplacením kurzovného souhlasíte se všemi podmínkami a poplatky spojené s kurzem.

1) Od zaplacení kurzu máte lhůtu k dokončení kurzu Instruktor jógy 15 měsíců. Nástup do kurzů je nutné uskutečnit do šesti měsíců od přihlášení/zaplacení.

 

2) Po nastoupení do kurzu máte k dokončení kurzů Instruktor jógy - 12 měsíců

 

3) Při překročení standardní doby lze prodloužit kurzy maximálně o 3 měsíce, za každý započatý měsíc činí poplatek 2 000 Kč.

 

4) V případě onemocnění nebo úrazu, který brání v dokončení studia v řádnou dobu, je studium na dobu léčení dočasně přerušeno. Tato skutečnost musí být nahlášena neprodleně po vzniku nemoci či úrazu. Standardní dobu studia automaticky prodlužujeme o dobu studijního volna vyhlášeného akademií. (dvakrát ročně dva týdny, celkem čtyři týdny)

 

5) Závěrečná zkouška - v ceně kurzu je řádný termín závěrečné zkoušky. Přihlášení ke zkoušce je závaznéOpravná zkouška - máte nárok na 2 opravné zkoušky, každá opravná zkouška je za poplatek 1 000 Kč. Při vyčerpání všech pokusů a prodloužení musíte celý kurz opakovat znovu.

 

6) Odstoupení z kurzu:

a) před nástupem do kurzu se z kurzovného strhává částka 2 500 Kč a to do 30 dní od zaplacení kurzovného. Aby kurzovné nepropadlo, je ve výjimečných případech možné jej přeprodat jiné osobě po vzájemné dohodě.

b) ukončení na žádost studenta během kurzu jsou stornopoplatky stanoveny ve výši 100% z ceny kurzu.

 

7) Dárkové poukazy - platnost poukazu je 12 měsíců od zakoupení, peníze za kurz zakoupeného formou poukazu se nevrací. Poukaz je možné uplatnit na jiný než zakoupený kurz, v případě uplatnění poukazu na levnější kurz se rozdíl v ceně nevrací, v případě dražšího kurzu je nutné rozdíl v ceně doplatit.

 

8) Rekvalifikace přes Úřad práce

Chcete-li absolvovat kurz hrazený Úřadem práce, složíte v případě schválení rekvalifikace vratnou zálohu. Tato záloha je vratná v případě zakončení kurzu zkouškou v dohodnutém termínu.

V případě neúspěšného ukončení kurzu záloha propadá v plné výši, ale máte možnost kurz doplatit včetně všech vícenákladů a dokončit jako samoplátce.

Vratná záloha pro kurz je 9 000 Kč