Storno podmínky

Od zaplacení kurzu musí každý student do 6 měsíců do kurzu nastoupit. Pozdější nástup je možný po dohodě, ale již zaniká nárok na odstoupení z kurzu se storno poplatkem a kurzovné propadá v plné výši. Od nastoupení do kurzu musí každý student kurz dokončit do 3 měsíců. Studium lze prodloužit za poplatek 2000,- za každý započatý měsíc, ale studium lze prodloužit pouze o 3 měsíce. V případě ukončení studia na žádost studenta před nástupem do kurzu do 30 dní od zaplacení kurzovného se z kurzovného strhává částka 2500,- . Aby kurzovné nepropadlo, je ve výjimečných případech možné jej přeprodat jiné osobě po vzájemné dohodě. Dárkové poukazy na kurz je nutno uplatnit do šesti měsíců (nastoupit do kurzu), pokud do této doby neproběhne nástup do kurzu, poukaz propadá v plné výši a u dárkového poukazu nelze ani uplatnit storno. V případě ukončení studia na žádost studenta během kurzu bez řádného zakončení zkouškou jsou stornopoplatky ve výši 100% z ceny kurzu.

 

Kurzy přes Úřad práce

Chcete-li absolvovat kurz přes Úřad práce,  musí se složit záloha 3 500 Kč.